O nás

Posláním zapsaného spolku Strom je napomáhat realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí s postižením a vytvářet podmínky pro integraci těchto dětí do společnosti. Činnost zapsaného spolku je úzce spojena s potřebami a aktivitami autistických a rehabilitačních tříd Základní školy speciální Rooseveltova, dislokovaných v Alžírské ulici 647 v Praze 6. Tyto třídy navštěvují děti s autismem, mentálním postižením a kombinovanými vadami. 

Činnost

Činnost zapsaného spolku Strom lze rozdělit na dvě oblasti: 

  1. interní (aktivity, zaměřené směrem k dětem s těžkým zdravotním postižením a jejich rodičům) 
  2. externí (pravidelně pořádané otevřené akce směrem k veřejnosti, jejichž účelem je podnítit vzájemné kontakty mezi dětmi se závažným zdravotním postižením a většinovou společností a zlepšit informovanost o dané problematice.) 

Struktura činnosti

1. Finanční podpora

  • rodičů dětí s postižením (finanční příspěvky na školy v přírodě, výlety, plavání, canisterapii)
  • tříd Základní školy speciální (speciální pomůcky, vybavení, spotřební materiál, výtvarné potřeby)

2. Organizační podpora

  • mimoškolní aktivity pro děti s postižením (canisterapie, respitní pobyt v přírodě)

3. Informační aktivity

  • knihovna odborné literatury
  • otevřené prezentační akce - benefiční večery, výstavy výtvarných prací, spolupráce s třídami v Alžírské na dni otevřených dveří