Snoezelen

Pro obohacení a zkvalitněním péče o naše děti využíme relaxačně stimulační místnost: Snoezelen.
Koncepce využití možností činností nabízí kombinaci hudby, světelných efektů, jemných vibrací, pomůcek pro stimulaci i aromaterapii. Při terapii se využívá všech lidských smyslů: vnímání světla, vůně, pocitů, šumů a chutí. 


Místnost je speciálně vybavena: 

Vibrační lůžko, speciální barevná světla, zářivky, koule, bublinkové válce, světelné hadice, pohybující se světelné efekty, disko koule, projektory, aromalampa + vonné oleje, zrcadlová stěna, předměty na rozvoj hmatu -- předměty různých povrchů a materiálů, předměty denní potřeby, hračky, hudební nástroje, Orffovy nástroje, ozvučené hračky, reprodukovaná hudba. 

Hlavní princip metody 

Vytvoření prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru, smyslové podněty, a které osobu stimuluje. Podstatou je kontakt mezi dvěma nebo více lidmi, kteří spolu do místnosti vstupují (dítě, terapeut, popř. rodič), vzájemné pochopení, přijetí.

Funkce snoezelenu 

  • relaxační (uvolnění, klid, "nic se nemusí", "vše je dovoleno", pocit pohody)
  • poznávací (smyslová stimulace, motivace k pohybu, přemisťování se, objevování)
  • interakční (touha sám ovlivnit akci, něco zapnout, změnit)

Účinky metody

Uvolnění, odbourání stresu a napětí, snížení neklidu, agresivních projevů, hyperaktivity, poznávání nového, rozvoj smyslového vnímání, navázání a prohlubování vztahů mezi dítětem a profesionálem, popřípadě rodičem, zvýšení zájmu o okolí.