Animoterapie a plavání

Dalším zpeštřením i zkvalitněním péče je nabídka animoterapií a plavání.

Pravidelné setkávání se zvířaty i návštěva bazénu napomáhá dětem zlepšit jejich motoriku a koordinaci pohybu. Některé děti se učí pomocí kontaktu se zvířaty či vodou překonávat strach, přičemž nejsou do ničeho tlačeny. I drobný úspěch povzbuzuje jejich sebevědomí. 

V neposlední řadě by měl kontakt se zvířaty a vodou přinášel dětem radost. Jak animoterapie, tak plavání má pozitivní vliv na psychiku, jednotlivé aktivity děti podněcují ke hře i k pohybu, učí se spolupracovat a komunikovat.

Canisterapie

Jedná se o pozitivní až terapeutické působení psa na člověka.  Cílem je rozvíjet především hrubou, ale také jemnou motoriku. Dalším pozitivem je například nácvik komunikace a odbourání strachu ze zvířete. 

Hipoterapie

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. 

Plavání

Účelem je rozvoj plaveckých dovedností, ale i posilování zdraví pomocí pohybu a otužování. Děti mají k dispozici široké množství pomůcek, které jim při pohybu ve vodě pomáhají.