Animoterapie a cvičení

Dalším zpeštřením i zkvalitněním péče je nabídka animoterapií pravidelné cvičení v dejvické sokolovně.

Pravidelné setkávání se zvířaty i návštěva sokolovny napomáhá dětem zlepšit jejich motoriku a koordinaci pohybu. Některé děti se učí pomocí kontaktu se zvířaty překonávat strach, přičemž nejsou do ničeho tlačeny. I drobný úspěch povzbuzuje jejich sebevědomí. 

V neposlední řadě by měl kontakt se zvířaty a volný i řízený pohyb v tělocvičně přinášet dětem radost. Jak animoterapie, tak cvičení má pozitivní vliv na psychiku, jednotlivé aktivity děti podněcují ke hře i k pohybu, učí se spolupracovat a komunikovat.

Canisterapie

Jedná se o pozitivní až terapeutické působení psa na člověka.  Cílem je rozvíjet především hrubou, ale také jemnou motoriku. Dalším pozitivem je například nácvik komunikace a odbourání strachu ze zvířete. 

Hipoterapie

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi.